Chybí prvek

Pokud otevřete dotaz, jehož tabulky nebo pole už neexistují, zobrazí se dialog Chybí prvek. V tomto dialogu jsou vypsány chybějící tabulky nebo pole, která nelze interpretovat. Zde je možné se rozhodnout, jak pokračovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy a poté zvolte Úpravy - Upravit.
Pokud již neexistují odkazovaná pole, zobrazí se toto dialogové okno.


Jak pokračovat?

Pro odpověď na tuto otázku jsou tři možnosti:

Skutečně si přejete otevřít dotaz v grafickém pohledu na návrh?

Otevřít dotaz v režimu návrhu je možné, i když chybí některé prvky. Také je možné určit, zda se mají ignorovat další chyby.

Dotaz bude otevřen v režimu návrhu (grafické rozhraní). Chybějící tabulky se zobrazí prázdné a neplatná pole se zobrazí v seznamu polí. Tak je možné pracovat přímo s poli, která způsobila chybu.

Otevřít dotaz v režimu SQL

Umožní otevřít návrh dotazu v režimu SQL a interpretovat ho jako nativní SQL. Režim SQL je možné ukončit jen tehdy, je-li příkaz LibreOffice kompletně interpretován (to je možné, pokud tabulky nebo pole dotazu skutečně existují).

Neotvírat dotaz

Proceduru je možné zrušit a určit, že se dotaz nemá otevírat. Tato možnost odpovídá funkci tlačítka Zrušit.

Ignorovat také ostatní podobné chyby

Pokud vyberete první možnost, ale chcete otevřít dotaz v grafickém režimu, je možné určit, že se mají ignorovat také jiné chyby. Tak se při otevírání současného dotazu nezobrazí žádné další chyby o chybějících prvcích.

Podpořte nás!