Dotazy

"Dotaz" je zvláštní zobrazení tabulky. Dotazy mohou zobrazovat jen určité záznamy nebo jen některá pole a případně také záznamy seřadit. Dotaz může zahrnovat jednu či více tabulek, pokud jsou spojeny společnými datovými poli.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy.


Pomocí dotazů najdete záznamy podle zadaných kritérií. Všechny dotazy vytvořené pro databázi jsou vypsány v části Dotazy. Jelikož tato část obsahuje databázové dotazy, nazývá se také "složka dotazů".

Tisk dotazů

Přejete-li si vytisknout dotaz nebo tabulku, proveďte následující kroky:

  1. Otevřete textový dokument (nebo dokument sešitu, chcete-li využít určité funkce tisku tohoto typu dokumentu).

  2. Otevřete databázový soubor a klepněte na ikonu Tabulka, pokud chcete vytisknout tabulku, nebo klepněte na ikonu Dotaz, pokud chcete vytisknout dotaz.

  3. Přetáhněte název tabulky nebo dotazu pomocí myši do otevřeného dokumentu. Zobrazí se dialogové okno Vložit sloupce databáze.

  4. Určete, které sloupce (datová pole) chcete zahrnout. Je také možné kliknout na tlačítko Automatický formát a vybrat odpovídající formátování. Zavřete dialogové okno.

    Dotaz nebo tabulka budou vloženy do dokumentu.

  5. Dokument vytisknete pomocí Soubor - Tisk.

Ikona tipu

Také můžete otevřít zobrazení zdroje dat (Ctrl+Shift+F4), vybrat celou databázovou tabulku (kliknutím na levý horní roh tabulky) a pomocí myši přetáhnout výběr do textového dokumentu nebo sešitu.


Řazení a filtrování dat

Umožňuje řadit a filtrovat data v tabulce dotazu.

Návrh dotazu

Pomocí Návrhu dotazu je možné vytvořit nebo upravit dotaz nebo pohled.

Lišta Návrh dotazu

Při vytváření nebo úpravě SQL dotazu je možné použít ikony na liště Návrh dotazu.

Dotaz přes více tabulek

Výsledek dotazu může obsahovat data z několika tabulek, jsou-li tyto tabulky navzájem propojeny vhodnými datovými poli.

Zadání kritéria dotazu

Informace o operátorech a příkazech, které je možné použít při sestavování podmínek dotazu.

Spuštění funkcí

S daty tabulek je možné provádět výpočty a uložit výsledky jako výsledek dotazu.

Podpořte nás!