Eurokonvertor

Převede částky v měnách nalezených v dokumentech aplikace LibreOffice Calc a v polích a tabulkách aplikace LibreOffice Writer na eura.

Lze konvertovat pouze neotevřené soubory. Je sice možné použít Eurokonvertor v otevřeném dokumentu aplikace LibreOffice Calc, ale v tomto případě bude otevřen zvláštní dialog. Tento dialog bude popsán na konci této sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Eurokonvertor.


Ikona upozornění

Konvertovány jsou pouze měny států Evropské měnové unie.


Rozsah

Samostatný dokument aplikace LibreOffice Calc

Převede samostatný soubor aplikace LibreOffice Calc. Pro převod polí a tabulek aplikace LibreOffice Writer zaškrtněte nejdříve pole Převést i pole a tabulky v textových dokumentech.

Celý adresář

Převede všechny soubory LibreOffice Calc a dokumenty a šablony aplikace LibreOffice Writer ve vybraném adresáři.

Měny

Určuje měnu, která se má převést na eura.

Zdrojový adresář / Zdrojový dokument

Udává název adresáře nebo samostatného souboru pro převod.

...

Otevře dialogové okno pro výběr požadovaného adresáře nebo dokumentu.

Včetně podsložek

Určuje, zda budou do převodu zahrnuty i všechny podadresáře vybraného adresáře.

Převést i pole a tabulky v textových dokumentech

Převede částky v měnách nalezených v dokumentech aplikace LibreOffice Writer.

Ikona upozornění

Hodnoty, které v textových dokumentech nejsou v polích nebo tabulkách nebudou konvertovány.


Dočasně odemkni listy bez dalších dotazů

Určuje, zda budou zamčené listy během převodu dočasně odemčeny a potom opět zamčeny. Pokud jsou listy chráněny heslem, zobrazí se dialogové okno pro jeho zadání.

Cílový adresář

Upřesňuje složku a cestu, kam budou uloženy převedené soubory.

...

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné vybrat adresář pro převáděné soubory.

Zrušit

Zavře Eurokonvertor.

Nápověda

Aktivuje nápovědu k dialogovému oknu.

Konvertovat

Spustí převod.

Během převodu bude v dialogovém okně zobrazen jeho průběh.

Zpět

Vrátí se na první stránku Eurokonvertoru.

Je-li aktuálně otevřený dokument šablona nebo dokument LibreOffice Calc, je možné Eurokonvertor spustit pomocí ikony na liště Nástroje. Ve výchozím nastavení je tato ikona skrytá. Zobrazíte ji tím, že klepnete na šipku na konci lišty Nástroje, vyberte příkaz Viditelná tlačítka a aktivujete ikonu Eurokonvertor.

Ikonka

Eurokonvertor

Dialog Eurokonvertoru obsahuje následující funkce:

Celý dokument

Převede celý dokument.

Měny

Určuje měnu, která se bude převádět na eura.

Výběr

Pokud jste nezaškrtli volbu Celý dokument, vyberte buňky, které chcete konvertovat. Vyberte volbu a v poli Šablony / Rozsahy peněžních částek vyberte požadované položky. Vybraný rozsah bude zobrazený v dokumentu. Pro uskutečnění převodu klepněte na tlačítko Převést.

Styly buněk

Budou převedeny všechny buňky s vybranými styly buněk.

Buňky z aktuálního listu, které mají formát měny

Budou převedeny všechny buňky z aktuálního listu, které mají formát měny.

Buňky z celého sešitu, které mají formát měny

Budou převedeny všechny buňky z celého aktuálního dokumentu, které mají formát měny.

Vybraná oblast

Budou převedeny všechny buňky v oblasti vybrané před spuštěním konvertoru, které mají formát měny. Aby mohly být buňky rozpoznány, musí mít všechny stejný formát.

Šablony/Rozsahy peněžních částek

Zobrazuje oblasti, které se mají převést.

Podpořte nás!