Průvodce prvkem tabulky - Hodnoty polí

Každému poli volby přiřadí výchozí hodnotu.

Vyberte pole volby ze seznamu a zadejte odpovídající výchozí hodnotu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 3 průvodce.


Jaké hodnoty chcete přiřadit jednotlivým volbám?

Jako výchozí hodnotu vybraného pole volby zadejte číslo nebo text.

Pole voleb

Vyberte pole volby, kterému si přejete přiřadit výchozí hodnotu.

Podpořte nás!