Průvodce prvkem tabulky - Výběr výchozího pole

Určuje, zda bude jedno pole vybráno jako výchozí volba.

Výchozí volba bude použita, pokud otevřete formulář v uživatelském režimu. Touto volbou určujete vlastnost Výchozí stav.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 2 průvodce.


Má být jedno pole volby vybrané jako výchozí?

Určuje, zda si přejete pro seskupení vybrat výchozí volbu.

Ano, následující:

Určuje, které pole volby bude vybráno jako výchozí po otevření formuláře. Vyberte možnost ze seznamu.

Seznam

Vyberte pole volby, které si přejete mít při otevření formuláře nastaveno jako výchozí.

Ne, nebude vybráno žádné pole.

Určuje, že za výchozí volbu nebude vybráno žádné pole.

Podpořte nás!