Průvodce prvkem skupiny - Data

Upřesňuje, jaké volby budou obsaženy v poli seskupení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec - strana 1 průvodce.


Jaké názvy chcete přiřadit jednotlivým volbám?

Určuje názvy příslušných polí voleb. Název pole volby uvidíte ve formuláři. Tato položka souvisí s vlastností Popisek pole volby.

Přijmout

>>

Potvrdí aktuální popisek a zkopíruje ho do seznamu Pole voleb.


Vepište název popisku pro každé pole volby a klepnutím na tlačítko šipky ho zkopírujte do seznamu. Tento postup opakujte pro všechny pole voleb.

Pole voleb

Zobrazí všechny volby, které mají být zahrnuty do pole seskupení.

Odstranit

<<

Odstraní vybranou volbu ze seznamu.


Podpořte nás!