Průvodce prvkem skupiny

Průvodce prvkem skupiny bude automaticky spuštěn kdykoliv vložíte do dokumentu prvek Seskupení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V návrhu formuláře klepněte na ikonu Seskupení na nástrojové liště
a myší vytvořte rámec.


Průvodce prvkem skupiny - Data

Upřesňuje, jaké volby budou obsaženy v poli seskupení.

Průvodce prvkem tabulky - Výběr výchozího pole

Určuje, zda bude jedno pole vybráno jako výchozí volba.

Průvodce prvkem tabulky - Hodnoty polí

Každému poli volby přiřadí výchozí hodnotu.

Průvodce prvkem tabulky - Databázové pole

Tato stránka je zobrazena pouze tehdy, je-li dokument připojen k databázi. Určuje, zda mají být výchozí hodnoty uloženy v databázi.

Průvodce prvkem tabulky - Vytvořit skupinu voleb

Upřesní popisek pro skupinu voleb.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Vytvořit

Vytvoří objekt.

Podpořte nás!