Exportovat HTML – Strana 5

Určí styl tlačítek pro navigaci mezi snímky prezentace.

Pokud jste nevybrali možnost Vytvořit titulní stranu nebo jako druh publikace zvolili Automaticky nebo WebCast, tato stránka se nezobrazí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 5 průvodce.


Vybrat styl tlačítek

Určuje, zda si přejete do vaší prezentace vložit navigační tlačítka. Možné je také vybrat jejich styl.

Pouze text

Místo tlačítek vloží pouze hypertextové odkazy.

Pole výběru

Zobrazuje dostupné styly tlačítek. Pro výběr stylu na něj klepněte myší.

Podpořte nás!