Exportovat HTML – Strana 4

Upřesňuje informace, které budou zobrazeny na titulní straně publikace.

Pokud jste na předchozí straně průvodce nevybrali možnost Vytvořit titulní stranu nebo jako druh publikace zvolili Automaticky nebo WebCast, tuto stránku je možné přeskočit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 4 průvodce.


Informace na titulní stránku

Autor

Upřesní jméno autora prezentace.

E-mailová adresa

Určuje e-mailovou adresu.

Vaše domovská stránka

Upřesní adresu vaší domovské stránky. Hypertextový odkaz bude vložen do prezentace.

Další informace

Upřesní další text, který bude zobrazen na titulní straně.

Podpořte nás!