Exportovat HTML – Strana 3

Upřesněte typ souboru pro obrázky a cílové rozlišení obrazovky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 3 průvodce.


Uložit obrázky jako

Upřesňuje formát obrázků. Je také možné upřesnit kompresní hodnotu pro export.

PNG - formát Portable Network Graphics

Obrázky budou exportovány jako soubory PNG. Tyto jsou komprimovány beze ztráty dat a mohou obsahovat více než 256 barev.

GIF - Graphics Interchange Format

Obrázky budou exportovány jako soubory GIF. Soubory GIF jsou komprimovány bezztrátovou kompresí a mohou obsahovat až 256 odstínů barev.

JPG - komprimovaný souborový formát

Obrázky budou exportovány jako soubory JPEG. Soubory JPEG jsou komprimovány nastavitelnou ztrátovou kompresí a mohou obsahovat více než 256 odstínů barev.

Kvalita

Určuje kompresní faktor obrázků JPEG. Hodnota 100% nabízí nejlepší kvalitu, ale výsledná velikost souboru je větší. Hodnota 25% nabízí menší soubory ve znatelně horší kvalitě.

Rozlišení monitoru

Definuje rozlišení cílové obrazovky. V závislosti na vybraném rozlišení budou obrázky zobrazeny ve zmenšené velikosti. Možné je nastavit zmenšení vůči originálnímu obrázku až o 80%.

Nízké rozlišení (640 x 480 pixelů)

Nízké rozlišení vyberte pro malou velikost souboru i při velkém množství snímků.

Střední rozlišení (800 x 600 pixelů)

Vybere střední rozlišení pro středně velké prezentace.

Vysoké rozlišení (1024 x 768 pixelů)

Vybere vysoké rozlišení pro zobrazení snímků ve vysoké kvalitě.

Export

Exportovat zvuky při přechodu snímku

Určuje, zda budou exportovány zvukové soubory, které definují zvuky přechodů mezi snímky.

Podpořte nás!