Exportovat HTML – Strana 2

Určuje druh publikace.

Je možné upřesnit, zda si přejete použít rámce, vytvořit titulní stranu nebo zobrazit poznámky v prezentaci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 2 průvodce.


Typ publikace

Určí základní nastavení pro plánovaný export.

Standardní HTML formát

Ze stránek pro export vytvoří standardní HTML stránky.

Standardní HTML s rámci

Vytvoří standardní HTML stránky s rámci. Exportovaná stránka bude zobrazena v hlavním rámci a rámec vlevo bude sloužit jako obsah ve formě hypertextových odkazů.

Vytvořit titulní stránku

Vytvoří titulní stránku dokumentu.

Určuje, zda budou zobrazeny i poznámky.

Automaticky

Vytvoří výchozí HTML prezentaci, ve které budou za sebou snímky automaticky následovat po určitých jednotkách času.

Jak je uvedeno v dokumentu

Přechod mezi snímky závisí na časování, které jste jednotlivým snímkům přiřadili v prezentaci. Pokud jste nastavili ruční přechod mezi snímky, v HTML prezentaci bude nový snímek uveden po stisknutí libovolné klávesy.

Automaticky

Snímky se mění automaticky po uplynutí určitého času a nezávisí na časování prezentace.

Doba zobrazení snímku

Určuje dobu, po kterou bude každý snímek zobrazen.

Nekonečná

Po zobrazení posledního snímku se HTML prezentace automaticky spustí znovu.

WebCast

V exportu pro WebCast budou vygenerovány automatické skripty s podporou jazyků Perl nebo ASP. Toto umožňuje mluvčímu (například při telefonické konferenci a souběžné internetové prezentaci) měnit snímky ve webových prohlížečích posluchačů. Více informací o technologii WebCast naleznete dále v této sekci.

Active Server Pages (ASP)

Pokud vyberete volbu ASP, export pro WebCast vytvoří stránky ASP. HTML prezentace může být potom umístěna jen na serveru podporujícím technologii ASP.

Perl

Použitím export pro WebCast vytvoří HTML stránky a skripty jazyka Perl.

URL pro posluchače

Určuje URL (absolutní nebo relativní), kterou musí zadat diváci prezentace.

URL pro prezentaci

Určuje URL (absolutní nebo relativní), kde bude na webovém serveru HTML prezentace uložena.

URL pro skripty Perlu

Určuje URL (absolutní nebo relativní) pro vygenerované skripty Perlu.

Další informace o exportu pro vysílání WebCast

Jsou dvě možnosti, jak exportovat prezentace LibreOffice Impress pomocí technologie WebCast: Active Server Pages (ASP) a Perl.

Ikona upozornění

V každém případě technologie WebCast potřebuje HTTP server, který podporuje skriptování pomocí jazyka Perl nebo ASP. Volby exportu potom závisí na použitém HTTP serveru.


Vysílání WebCast v jazyce ASP

Probíhá export

Pro dva různé exporty do HTML nepoužívejte stejný adresář.

Použití technologie ASP Webcast

Jakmile budou exportované soubory přístupné na HTTP serveru, může být WebCast použit.

Příklad:

Předpokládejme, že máte na vašem počítači nainstalován Microsoft Internet Information Server. Jako výstupní adresář pro HTML soubory jste při nastavování ISS zadali adresář "c:\Inet\wwwroot\prezentace". URL vašeho počítače je takováto: "http://mujserver.cz".

Posluchači prezentace mohou nyní vidět snímky, které vybral prezentující, a to na adrese http://mujserver.cz/prezentace/webcast.asp. Nemohou se přesunou na jiné stránky na této URL, pokud neznají názvy souborů. Ujistěte se, že HTTP server nezobrazuje výpis adresáře.

Vysílání WebCast v jazyce Perl

Probíhá export

Použití technologie Webcast se skriptovacím jazykem Perl

Soubory vytvořené v průběhu exportu je nutné umístit na HTTP server podporující skriptování v jazyce Perl. To nemůže být provedeno automaticky, protože alternativních serverů protokolu HTTP s podporou jazyka Perl je více. Jak tak učinit bude popsáno v dalším textu. Držte se prosím manuálu k vašemu serveru nebo se pro postup obraťte na vašeho správce sítě.

Nyní budete moci používat technologii WebCast.

Příklad:

V tomto příkladě máme počítač s operačním systémem Linux a nainstalovaným HTTP serverem. URL HTTP serveru je http://mujserver.cz a výstupní adresář pro dokumenty HTML je adresář //user/local/http/. Skripty v Perlu jsou uloženy v adresáři //user/local/http/cgi-bin/. Zadejte tajne.htm jako název exportovaného souboru a prezentace.htm jako URL pro posluchače. Do pole URL pro prezentaci vepište http://mujserver.cz/prezentace/ a do pole URL pro Perl skripty vepište http://mujserver.cz/cgi-bin/.

Po dokončení načítání souborů jazyka Perl může přednášející začít s prezentací. Diváci mohou prezentaci sledovat na URL http://mujserver.cz/prezentace/prezentace.htm.

Podpořte nás!