Exportovat HTML – Strana 1

Na první stránce je možné zvolit existující návrh nebo vytvořit nový.

Volby, které nastavíte, budou automaticky uloženy jako návrh pro export. Název návrhu budete moci vložit po stisknutí tlačítka Vytvořit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, vyberte typ souboru HTML, strana 1 průvodce.


Přiřadit návrh

V této oblasti je možné vytvořit nový návrh a vybrat nebo vymazat existující.

Jestliže odstraníte návrh, budou odstraněny jen informace z průvodce. Exportované soubory nebudou touto akcí ovlivněny.

Nový návrh

Na dalších stránkách průvodce vytvoří nový návrh.

Existující návrh

Ze seznamu načte existující návrh pro použití jako počáteční stav pro kroky následující na dalších stranách průvodce.

Seznam návrhů

Zobrazuje všechny existující návrhy.

Odstranit vybraný design

Odstraní vybraný návrh ze seznamu.

Podpořte nás!