Exportovat HTML

Určuje volby, jak budou ve formátu HTML publikovány dokumenty LibreOffice Draw nebo LibreOffice Impress.

Pro přístup k tomuto příkazu...

v nabídce LibreOffice Draw nebo LibreOffice Impress Soubor - Exportovat, zvolte typ souboru HTML dokument a tento dialog se automaticky otevře


Stránky jsou zobrazeny odlišně v závislosti na volbách vybraných na druhé stránce průvodce.

Exportovat HTML – Strana 1

Na první stránce je možné zvolit existující návrh nebo vytvořit nový.

Exportovat HTML – Strana 2

Určuje druh publikace.

Exportovat HTML – Strana 3

Upřesněte typ souboru pro obrázky a cílové rozlišení obrazovky.

Exportovat HTML – Strana 4

Upřesňuje informace, které budou zobrazeny na titulní straně publikace.

Exportovat HTML – Strana 5

Určí styl tlačítek pro navigaci mezi snímky prezentace.

Exportovat HTML – Strana 6

Definuje barvy pro zveřejnění.

< Zpět

Vrátí se na volby provedené na předchozí stránce. Aktuální nastavení zůstane uloženo. Toto tlačítko je možné zvolit až ve druhém kroku.

Další >

Uloží aktuální nastavení a přejde na další stránku. Toto tlačítko bude na poslední stránce dialogu neaktivní.

Vytvořit

V závislosti na vašich volbách vytvoří nové dokumenty a uloží je.

Ikona poznámky

LibreOffice uloží aktuální volby a použije je jako výchozí při příštím spuštění průvodce.


Podpořte nás!