Průvodce sestavou - Seskupení

Záznamy v sestavě je možné seskupovat v závislosti na hodnotách v jednom nebo více polích. Vyberte pole, podle kterých bude výsledná sestava seskupena. Je možné seskupit až čtyři pole. Pokud seskupujete více než jedno pole, LibreOffice zanoří skupiny podle jejich úrovně.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření sestavy v okně s databázovým souborem.


Pole

Zobrazí seznam polí vybraných na předchozí stránce průvodce. Pro seskupené sestavy podle pole vyberte název pole v seznamu a klepněte na tlačítko >. Je možné vybrat až čtyři úrovně seskupení.

Seskupení

Zobrazí seznam polí, podle kterých bude sestava seskupena. Pro odebrání jedné úrovně seskupení vyberte název pole a klepněte na tlačítko <. Je možné vybrat až čtyři úrovně seskupení.

>

Klepnutím zde přesunete vybrané pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybrané pole do pole, kam míří šipka.

Více o Průvodci sestavou - Možnostech řazení

Podpořte nás!