Průvodce sestavou

Aktivuje průvodce vytvořením sestavy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření sestavy v okně s databázovým souborem.


Použití a úprava databázových sestav

Vyberte vlastnosti sestavy.

Průvodce sestavou - Výběr polí

Určuje tabulku nebo dotaz, pro který si přejete vytvořit sestavu, a také jaká pole chcete do sestavy zahrnout.

Průvodce sestavou - Pojmenování polí

Určuje popisky polí.

Průvodce sestavou - Seskupení

Záznamy v sestavě je možné seskupovat v závislosti na hodnotách v jednom nebo více polích. Vyberte pole, podle kterých bude výsledná sestava seskupena. Je možné seskupit až čtyři pole. Pokud seskupujete více než jedno pole, LibreOffice zanoří skupiny podle jejich úrovně.

Průvodce sestavou - Možnosti řazení

Vyberte pole, podle kterých se má sestava řadit. Pole mohou být řazena nejvýše podle čtyř úrovní, každá vzestupně nebo sestupně. Seskupená pole mohou být řazena pouze ve skupině.

Průvodce sestavou - Zvolit rozvržení

Vyberte rozvržení z různých šablon a stylů a vyberte orientaci stránky na šířku nebo na výšku.

Průvodce sestavou - Vytvořit sestavu

Sestavu je možné vytvořit jako statickou nebo dynamickou. Jestliže otevřete dynamickou sestavu, bude zobrazen aktuální obsah. Pokud otevřete statickou sestavy, budou zobrazena stejná data jako v době vytvoření.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Podpořte nás!