Průvodce formulářem - Přidat pole podformuláře

Upřesněte tabulku nebo dotaz potřebný pro vytvoření podformuláře a také která pole si přeje do podformuláře zahrnout.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Tabulky nebo dotazy

Upřesňuje tabulku nebo dotaz, pro kterou bude podformulář vytvořen.

Dostupná pole

Zobrazí názvy databázových polí ve vybrané tabulce nebo v dotazu. Pole vyberete klepnutím, chcete-li vybrat více polí, podržte při klepání klávesu Shift nebo .

>

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

>>

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

<<

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

^

Pro přesunutí vybraného pole výše klepněte zde.

v

Pro přesunutí vybraného pole níže klepněte zde.

Pole v mém podformuláři

Zobrazí všechna pole, která budou zahrnuta v novém podformuláři.

Průvodce formulářem - Zobrazit spojená pole

Podpořte nás!