Průvodce formulářem - Výběr polí

Na této stránce Průvodce formulářem je možné upřesnit tabulku, kterou potřebujete pro vytvoření formuláře, a také pole, která si přejete do formuláře zahrnout.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Tabulky nebo dotazy

Upřesňuje tabulku, ze které si přejete formulář vytvořit.

Dostupná pole

Zobrazí názvy databázových polí ve vybrané tabulce nebo v dotazu. Pole vyberete klepnutím, chcete-li vybrat více polí, podržte při klepání klávesu Shift nebo .

>

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

>>

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

<<

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

^

Pro přesunutí vybraného pole výše klepněte zde.

v

Pro přesunutí vybraného pole níže klepněte zde.

Pole ve formuláři

Zobrazí pole, která budou v novém formuláři.

Průvodce formulářem - Nastavení podformuláře

Podpořte nás!