Průvodce formulářem

Aktivuje průvodce pro vytváření formulářů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře v okně s databázovým souborem.


Pomocí následujících kroků vyberte vlastnosti formuláře:

Průvodce formulářem - Výběr polí

Na této stránce Průvodce formulářem je možné upřesnit tabulku, kterou potřebujete pro vytvoření formuláře, a také pole, která si přejete do formuláře zahrnout.

Průvodce formulářem - Nastavení podformuláře

Upřesněte, zda si přejete použít podformulář a vstupte do nastavení podformuláře. Podformulář je formulář vložený do dalšího formuláře.

Průvodce formulářem - Přidat pole podformuláře

Upřesněte tabulku nebo dotaz potřebný pro vytvoření podformuláře a také která pole si přeje do podformuláře zahrnout.

Průvodce formuláři - Zobrazit spojená pole

Pokud jste na 2. stránce tohoto průvodce vybrali možnost Podformulář založený na ručním výběru polí, je možné spojená pole vybrat na této stránce.

Průvodce formulářem - Uspořádat ovládací prvky

Na této stránce průvodce je možné zvolit rozvržení vytvářeného formuláře.

Průvodce formulářem - Nastavit zadávání dat

Určuje režim zadávání dat pro nový formulář.

Průvodce formulářem - Použít styly

Určuje styl formuláře.

Průvodce formulářem - Nastavit název

Upřesňuje název formuláře a způsob pokračování.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Klepnutím vytvoříte formulář bez dalších dotazů.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Podpořte nás!