Průvodce poradou - Body programu

Upřesňuje body programu, které budou v programu porady vytištěny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Body programu.


Body programu

Vepište body programu. Pro upravení pořadí bodů programu použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

Vložit

Za aktuální řádek vloží prázdný řádek pro další bod programu.

Odstranit

Odebere aktuální bod programu.

Nahoru

Přesune aktuální bod programu výše.

Dolů

Přesune aktuální bod programu níže.

Přejít na Průvodce poradou - Název a umístění

Podpořte nás!