Průvodce poradou - Účastníci

Upřesňuje jména, která budou na programu porady vytištěna.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Jména.


Pořadatel

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jméno osoby, která poradu uspořádala.

Předsedající

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jméno předsedající osoby.

Zapisovatel

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jméno zapisovatele.

Moderátor

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jméno moderátora.

Účastníci

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jména účastníků.

Pozorovatelé

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jména pozorovatelů.

Obsluha

Určuje, zda se bude tisknout řádek, do kterého je možné vložit jména obsluhy.

Přejít na Průvodce poradou - Body programu

Podpořte nás!