Průvodce poradou - Vzhled stránky

Určuje vzhled stránky pro program porady.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Porada - Vzhled stránky.


Vzhled stránky

Ze seznamu vyberte vzhled stránky.

Včetně formuláře pro záznam průběhu porady

Vytiskne stránku, na kterou si je možné dělat poznámky během porady.

Přejít na průvodce poradou - Všeobecné informace

Podpořte nás!