Průvodce poradou

Spustí průvodce, který vám pomůže vytvořit šablonu s programem porady. Program porady je možné použít pro upřesnění diskusních témat konferencí a setkání.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodce - Porada.


LibreOffice je dodáván s jednoduchou šablonou porady, kterou si můžete upravit pro vlastní potřebu. Průvodce nabízí mnoho možností uspořádání a návrhů pro vytváření šablon dokumentů. Náhled poskytuje představu, jak bude výsledný program porady vypadat.

V dialogovém okně lze zadané položky a volby kdykoli změnit. Lze také přeskočit celou stránku nebo dokonce všechny stránky průvodce. V takovém případě budou nadále platit aktuální či výchozí nastavení.

Průvodce poradou - Vzhled stránky

Určuje vzhled stránky pro program porady.

Průvodce poradou - Všeobecné informace

Určuje datum, čas, název a místo schůzky.

Průvodce poradou - Další položky

Upřesňuje další položky, které si přejete zahrnout do programu porady.

Průvodce poradou - Účastníci

Upřesňuje jména, která budou na programu porady vytištěna.

Průvodce poradou - Body programu

Upřesňuje body programu, které budou v programu porady vytištěny.

Průvodce poradou - Název a umístění

Vyberte název a umístění pro šablonu porady.

Zpět

Vrací na volby provedené na předchozí stránce průvodce. Aktuální volby zůstávají nezměněny. Toto tlačítko je aktivní pouze na stránkách následujících po první stránce.

Další

Průvodce uloží současné nastavení a přejde na další stránku. Je-li dosaženo poslední stránky, stane se toto tlačítko neaktivní.

Dokončit

Podle vybraných voleb průvodce vytvoří šablonu dokumentu a uloží ji na pevný disk. V pracovní oblasti se objeví nový dokument založený na této šabloně pojmenovaný "Bez názvuX" (X představuje automatické číslo).

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Ikona poznámky

LibreOffice uloží aktuální nastavení průvodce do vybrané šablony dokumentu. Ta bude použita jako výchozí nastavení při příštím spuštění průvodce.


Podpořte nás!