Průvodce faxem - Příjemce a odesílatel

Určete příjemce a odesílatele faxu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Přijemce a odesílatel.


Použít uživatelské údaje pro zpáteční adresu

Vloží do šablony faxu zástupná pole pro adresu. Později v dokumentu klepněte na zástupné pole a zadejte skutečné hodnoty.

Nová zpáteční adresa

Zaškrtněte, chcete-li zadat adresu do následujících textových polí. Údaje se do dokumentu vloží jako běžný text.

(Datové pole adresy)

Vloží adresu odesílatele.

Umístit zástupná pole pro adresu příjemce

Vloží do šablony faxu zástupná pole pro adresu. Později v dokumentu klepněte na zástupné pole a zadejte skutečné hodnoty.

Použít databázi adres pro hromadnou korespondenci

Vloží databázová pole, která je možné později použít pro hromadnou korespondenci.

Přejít na Průvodce faxem - Zápatí

Podpořte nás!