Průvodce faxem - Položky

Určuje, které prvky faxu se mají tisknout.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Fax - Položky.


Logo

Vloží logo společnosti.

Datum

Vloží pole na datum.

Typ zprávy

Vloží řádek komunikační typ. Vyberte text ze seznamu.

Předmět

Vloží řádek předmětu.

Oslovení

Vloží pozdrav. Vyberte pozdrav ze seznamu.

Zdvořilostní zakončení

Vloží pozdrav. Vyberte pozdrav ze seznamu.

Použít zápatí

Vloží zápatí.

Přejít na Průvodce faxem - Přijemce a odesílatel

Podpořte nás!