Průvodce dopisem - Název a umístění

Určuje, kde a pod jakým názvem budou dokument a šablona uloženy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Název a umístění.


Název šablony

Určuje název šablony dokumentu.

Cesta

Zadejte cestu a název šablony nebo klepněte na tlačítko ... a soubor vyberte.

Vytvořit dopis z této šablony

Uloží a zavře šablonu a poté otevře nový nepojmenovaný dokument založený na šabloně.

Upravit šablonu dopisu ručně

Uloží šablonu a ponechá ji otevřenou pro další úpravy.

Přehled průvodce dopisem

Podpořte nás!