Průvodce dopisem - Příjemce a odesílatel

Určuje informace o odesílateli a příjemci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Průvodci - Dopis - Příjemce a odesilatel.


Adresa odesílatele

Určuje informace o vaší adrese.

Použít uživatelské údaje pro zpáteční adresu

Použije adresu z LibreOffice - Uživatelské údaje v dialogovém okně Možnosti.

Nová adresa odesílatele

Použije adresu z následujících textových polí.

Jméno

Určuje jméno odesílatele.

Ulice

Určuje adresu odesílatele.

PSČ/stát/obec

Určuje adresu odesílatele.

Adresa příjemce

Určuje adresní informace o příjemci

Umístit úchyty pro adresu příjemce

Do šablony dopisu se vloží úchyty.

Použít databázi adres pro hromadnou korespondenci

Do šablony dopisu se vloží pole z databáze adres.

Přejít na Průvodce dopisem - Zápatí

Podpořte nás!