Funkce Automatické opravy byla aktivována

Bylo detekováno URL a bylo nahrazeno hypertextovým odkazem.

Funkce Automatické opravy změnila váš text. Řetězec znaků byl rozpoznán jako URL a je nyní zobrazen jako hypertextový odkaz.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Nastavení automatických oprav - Možnosti.


Podpořte nás!