Funkce Automatické opravy byla aktivována

První DVě VElká písmena byla opravena

Překlepy typu "SLovo" budou automaticky nahrazeny funkcí Automatické opravy správným tvarem "Slovo".

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Možnosti.


Podpořte nás!