Dialogové okno Možnosti, Obecné pro Impress

Dialogové okno Možnosti, Zobrazení pro Impress

Dialogové okno Možnosti, Tisk pro Impress

Dialogové okno Fotoalbum v Impressu

Dialogové okno Prezentace

Dialogové okno Návrh snímku

Dialogové okno Záhlaví a zápatí

Dialogové okno Rozvržení předlohy

Dialogové okno Vlastní prezentace

Dialogové okno Definovat vlastní prezentaci

Dialogové okno Efekty animace

Dialogové okno Animace textu

Dialogové okno Časování animace

Alternativní režim: všechny náhledy snímku umožňující přímý výběr nebo přecházení mezi snímky. Aktuální snímek je označen červeně.

Impress Remote: počáteční zobrazení náhledu

Podpořte nás!