Klávesové zkratky pro databáze

V databázích máte k dispozici následující klávesové zkratky.

Kromě toho lze použít i všeobecné klávesové zkratky v LibreOffice.

Ikona poznámky

Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.


Klávesové zkratky pro databáze

V návrhu dotazu

Zkratky

Výsledek

F6

Přepíná mezi oblastmi návrhu dotazu.

Delete

Odebere tabulku z návrhu dotazu.

Tabulátor

Vybere vazbu.

Shift+F10

Otevře místní nabídku.

F4

Zobrazí náhled.

F5

Spustí dotaz.

F7

Přidá tabulku nebo dotaz.


Okno Vlastnosti ovládacího prvku

Zkratky

Výsledek

+šipka dolů

Otevře pole se seznamem.

+šipka nahoru

Zavře pole se seznamem.

Shift+Enter

Vloží nový řádek.

Šipka nahoru

Umístí kurzor na předcházející řádek.

Šipka dolů

Přemístí kurzor na následující řádek.

Enter

Dokončí zadání dat v poli a umístí kurzor do následujícího pole.

+F6

Nastaví zaměření na první ovládací prvek (mimo režim návrhu). První ovládací prvek je první v seznamu Navigátoru formulářem.


Klávesové zkratky pro vytváření dialogů Basic

Zkratky

Výsledek

+Page Up

Přepíná mezi kartami.

+Page Down

Přepíná mezi kartami.

F6

Přepíná mezi okny.

Tabulátor

Výběr ovládacích polí.

Shift+Tab

Výběr ovládacích polí v opačném pořadí.

+Enter

Vloží vybraný ovládací prvek.

Kurzorová šipka

+šipka

Přesouvá vybraný ovládací prvek o 1 mm ve směru šipky. V režimu úprav bod mění velikost vybraného ovládacího prvku.

+Tab

V režimu úprav bodů přejde na následující úchyt.

Shift++Tab

V režimu úprav bodů přejde na předchozí úchyt.

Esc

Zruší současný výběr.


Výběr řádků a sloupců v databázové tabulce (otevřené klávesami +Shift+F4)

Klávesové zkratky

Výsledek

Mezerník

Přepíná výběr řádku (pokud není řádek v režimu úprav).

+Mezerník

Přepíná výběr řádku.

Shift+Mezerník

Vybere aktuální sloupec.

+Page Up

Přesune kurzor na první řádek.

+Page Down

Přesune kurzor na poslední řádek.


Podpořte nás!