Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Ikona Hvězdy

Hvězdy


Klepněte na ikonu na nástrojové liště Hvězdy a poté tažením v dokumentu určete velikost tvaru.

Ikona poznámky

Některé tvary mají úchyty, které je možné přetáhnout a změnit tak vlastnosti tvaru. Na těchto úchytech se ukazatel myši změní na symbol


Podpořte nás!