Dialogové okno Vlastnosti dotazu

V dialogovém okně Vlastnosti dotazu můžete nastavit dvě vlastnosti SQL dotazu: zda vracet jedinečné hodnoty a zda má být omezen rozsah výsledků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V režimu návrhu dotazu zvolte Úpravy - Vlastnosti dotazu.


Jedinečné hodnoty

Rozšíří vytvořený příkaz SQL dotazu pro výběr z aktuálního sloupce o parametr DISTINCT. Následkem toho se opakující hodnoty zobrazí jen jednou.

Limit

Přidá limit nastavující maximální počet vrácených záznamů.

Podpořte nás!