Barva

Otevře nástrojovou lištu Barva, kde můžete upravit některé vlastnosti vybraného objektu.

Chcete-li otevřít nástrojovou lištu Barva, klepněte na ikonu Barva na nástrojové liště Obrázek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Obrázek - Barva.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - Barva.

Z nástrojových lišt:

Ikona Barva

Barva


Červená

Určuje množství červené složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná červená) do +100% (plně červené).

Ikona Červená

Červená

Zelená

Určuje množství zelené složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná zelená) do +100% (plně zelené).

Ikona Zelená

Zelená

Modrá

Určuje množství modré složky RGB barvy pro vybraný grafický objekt. Jsou možné hodnoty od -100% (žádná modrá) do +100% (plně modré).

Ikona Modrá

Modrá

Jas

Určuje jas vybraného grafického objektu. Jsou možné hodnoty od -100% (jen černá) do +100% (jen bílá).

Ikona Jas

Jas

Kontrast

Určuje kontrast vybraného grafického objektu. Jsou možné hodnoty od -100% (žádný kontrast) do +100% (plný kontrast).

Ikona Kontrast

Kontrast

Gama

Určuje gama hodnotu pro zobrazení vybraného objektu, která ovlivňuje jas středních barev. Jsou možné hodnoty od 0,10 (minimální gama) do 10 (maximální gama).

Ikona Gama

Gama

Podpořte nás!