Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Ikona Bubliny

Bubliny


Klepněte na ikonu na nástrojové liště Bubliny a poté tažením v dokumentu určete velikost tvaru.

Ikona poznámky

Některé tvary mají úchyty, které je možné přetáhnout a změnit tak vlastnosti tvaru. Na těchto úchytech se ukazatel myši změní na symbol ruky.


Podpořte nás!