Oříznout

Otevře dialog pro oříznutí vloženého obrázku. Ořízne se jen zobrazení, obrázek se nezmění. Tato funkce je dostupná jen je-li označen grafický bitový objekt.

V Impressu a Draw se po klepnutí na ikonu nezobrazí dialogové okno, ale osm ořezových úchytů. Pokud chcete pro oříznutí použít dialogové okno, otevřete místní nabídku vybraného obrázku a zvolte Oříznout obrázek.

Obrázek oříznete přesunutím ořezových úchytů.

ikona

Oříznout

Oříznout

Zde je možné oříznout obrázek nebo změnit jeho velikost, případně přidat bílé místo kolem obrázku.

Zachovat měřítko

Zachová původní měřítko, mění se jen rozměry obrázku.

Zachovat velikost obrázku

Zachová původní velikost ořezávaného obrázku, takže se mění jen měřítko obrázku. Chcete-li zmenšit měřítko obrázku, zaškrtněte tuto možnost a zadejte do polí záporné hodnoty. Chcete-li zvětšit měřítko obrázku, zadejte kladné hodnoty.

Vlevo

Je-li zvolena volba Zachovat měřítko, zadáním kladné hodnoty oříznete levý okraj obrázku nebo zadáním záporné hodnoty přidáte k levému okraji bílé místo. Je-li zvolena volba Zachovat velikost obrázku, zadáním kladné hodnoty zvětšíte vodorovné měřítko obrázku nebo zadáním záporné hodnoty zmenšíte vodorovné měřítko.

Vpravo

Je-li zvolena volba Zachovat měřítko, zadáním kladné hodnoty oříznete pravý okraj obrázku nebo zadáním záporné hodnoty přidáte k pravému okraji bílé místo. Je-li zvolena volba Zachovat velikost obrázku, zadáním kladné hodnoty zvětšíte vodorovné měřítko obrázku nebo zadáním záporné hodnoty zmenšíte vodorovné měřítko.

Nahoře

Je-li zvolena volba Zachovat měřítko, zadáním kladné hodnoty oříznete horní okraj obrázku nebo zadáním záporné hodnoty přidáte k hornímu okraji bílé místo. Je-li zvolena volba Zachovat velikost obrázku, zadáním kladné hodnoty zvětšíte svislé měřítko obrázku nebo zadáním záporné hodnoty zmenšíte svislé měřítko.

Dole

Je-li zvolena volba Zachovat měřítko, zadáním kladné hodnoty oříznete dolní okraj obrázku nebo zadáním záporné hodnoty přidáte k dolnímu okraji bílé místo. Je-li zvolena volba Zachovat velikost obrázku, zadáním kladné hodnoty zvětšíte svislé měřítko obrázku nebo zadáním záporné hodnoty zmenšíte svislé měřítko.

Měřítko

Změní měřítko vybraného obrázku.

Šířka

Zadejte šířku vybraného obrázku v procentech.

Výška

Zadejte výšku vybraného obrázku v procentech.

Velikost obrázku

Změní velikost vybraného obrázku.

Šířka

Zadejte šířku vybraného obrázku.

Výška

Zadejte výšku vybraného obrázku.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Původní velikost

Vrátí vybraný obrázek do původní velikosti.

Podpořte nás!