Grafický režim

Zobrazí seznam atributů vybraného grafického objektu. Vložené nebo připojené grafické objekty se nezmění, mění se jen zobrazení objektu.

styl bunky

Grafický režim

Výchozí

Zobrazení grafického objektu se nemění.

Stupně šedi

Grafický objekt se zobrazí ve stupních šedi. Z barevného grafického objektu se stane monochromatický. Když upravíte parametr některé barvy, je možné dosáhnout lehce obarveného zobrazení.

Černobílý

Grafický objekt se zobrazí černobíle. Všechny pixely s jasem pod 50% se zobrazí černě, všechny nad 50% se zobrazí bíle.

Vodoznak

Grafickému objektu se sníží jas a kontrast, aby byl vhodný pro použití na pozadí jako vodoznak.

Podpořte nás!