Lišta Filtr obrázku

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Ikona

Filtr

Invertovat

Invertuje barevné hodnoty barevného obrázku, nebo hodnoty jasu obrázku v odstínech šedi. Pro zrušení efektu filtr použijte ještě jednou.

Ikona

Invertovat

Vyhladit

Zjemní nebo rozmaže obrázek pomocí low pass filtru.

Ikona

Vyhladit

Zaostřit

Zaostří obrázek pomocí high pass filtru.

Ikona

Zaostřit

Odstranit šum

Odstraní šum z obrázku pomocí median filtru.

Ikona

Odstranit šum

Solarizace

Otevře dialogové okno pro určení solarizace. Solarizace je efekt, který vypadá jako by během vyvolání fotografie bylo příliš mnoho světla. Barvy se částečně invertují.

Ikona

Solarizace

Parametry

Určuje úroveň a druh solarizace.

Hodnota prahu

Určuje úroveň jasu v procentech, nad kterou se pixely solarizují.

Invertovat

Určuje, zda se všechny solarizované pixely také invertují.

Ztmavnutí

Otevře dialogové okno pro nastavení funkce ztmavnutí. Všechny pixely se změní na šedé a poté se o zadanou hodnotu sníží zelený a modrý barevný kanál. Červený barevný kanál se nezmění.

Ikona

Ztmavnutí

Stupeň ztmavnutí

Určuje intenzitu ztmavnutí v procentech. Při 0% vidíte šedé hodnoty všech pixelů. Při 100% zůstane pouze červený barevný kanál.

Posterizovat

Otevře dialogové okno pro nastavení posterizace. Tento efekt je založen na snížení počtu barev. Fotky potom vypadají více jako kresby.

Ikona

Posterizovat

Barvy posterizace

Určuje počet barev, které mají v obrázku zůstat.

Pop Art

Změní obrázek na pop-art formát.

Ikona

Pop Art

Kresba uhlem

Zobrazí obrázek jako kresbu uhlem. Obrysy obrázku se zobrazí černě a původní barvy se potlačí.

Ikonka

Kresba uhlem

Reliéf

Zobrazí dialogové okno pro vytvoření reliéfu. Umožňuje vybrat pozici imaginárního světelného zdroje, který určí druh stínu a jak bude obrázek v reliéfu vypadat.

Ikona

Reliéf

Světelný zdroj

Určuje umístění světelného zdroje. Tečka představuje světelný zdroj.

Mozaika

Spojí malé skupiny pixelů do obdélníkových oblastí stejné barvy. Čím větší jsou jednotlivé obdélníky, tím méně detailů obrázek obsahuje.

Ikona

Mozaika

Rozlišení prvku

Určuje počet pixelů, které se spojí do obdélníků.

Šířka

Určuje šířku jednotlivých dlaždic.

Výška

Určuje výšku jednotlivých dlaždic.

Vylepšit hrany

Vylepší (zaostří) hrany objektu.

Podpořte nás!