Image Filter

Tato ikona na liště Obrázek otevře lištu Filtr obrázku, kde je možné na vybraný obrázek použít různé filtry.

Icon Filter

Filtr

Invertovat

Invertuje barevné hodnoty barevného obrázku, nebo hodnoty jasu obrázku v odstínech šedi. Pro zrušení efektu filtr použijte ještě jednou.

Icon Invert

Invertovat

Vyhladit

Zjemní nebo rozmaže obrázek pomocí low pass filtru.

Icon Smooth

Vyhladit

Zaostřit

Zaostří obrázek pomocí high pass filtru.

Icon Sharpen

Zaostřit

Odstranit šum

Odstraní šum z obrázku pomocí median filtru.

Icon Remove Noise

Odstranit šum

Solarizace

Otevře dialogové okno pro určení solarizace. Solarizace je efekt, který vypadá jako by během vyvolání fotografie bylo příliš mnoho světla. Barvy se částečně invertují.

Icon Solarization

Solarizace

Parametry

Určuje úroveň a druh solarizace.

Hodnota prahu

Určuje úroveň jasu v procentech, nad kterou se pixely solarizují.

Invertovat

Určuje, zda se všechny solarizované pixely také invertují.

Ztmavnutí

Otevře dialogové okno pro nastavení funkce ztmavnutí. Všechny pixely se změní na šedé a poté se o zadanou hodnotu sníží zelený a modrý barevný kanál. Červený barevný kanál se nezmění.

Icon Aging

Ztmavnutí

Stupeň ztmavnutí

Určuje intenzitu ztmavnutí v procentech. Při 0% vidíte šedé hodnoty všech pixelů. Při 100% zůstane pouze červený barevný kanál.

Posterizovat

Otevře dialogové okno pro nastavení posterizace. Tento efekt je založen na snížení počtu barev. Fotky potom vypadají více jako kresby.

Icon Posterize

Posterizovat

Barvy posterizace

Určuje počet barev, které mají v obrázku zůstat.

Pop Art

Změní obrázek na pop-art formát.

Icon Pop Art

Pop Art

Kresba uhlem

Zobrazí obrázek jako kresbu uhlem. Obrysy obrázku se zobrazí černě a původní barvy se potlačí.

Icon Charcoal Sketch

Kresba uhlem

Reliéf

Zobrazí dialogové okno pro vytvoření reliéfu. Umožňuje vybrat pozici imaginárního světelného zdroje, který určí druh stínu a jak bude obrázek v reliéfu vypadat.

Icon Relief

Reliéf

Světelný zdroj

Určuje umístění světelného zdroje. Tečka představuje světelný zdroj.

Mozaika

Spojí malé skupiny pixelů do obdélníkových oblastí stejné barvy. Čím větší jsou jednotlivé obdélníky, tím méně detailů obrázek obsahuje.

Icon Mosaic

Mozaika

Rozlišení prvku

Určuje počet pixelů, které se spojí do obdélníků.

Šířka

Určuje šířku jednotlivých dlaždic.

Výška

Určuje výšku jednotlivých dlaždic.

Vylepšit hrany

Vylepší (zaostří) hrany objektu.

Podpořte nás!