Režim výběru

Přepíná mezi různými režimy výběru.

Klepnutím na pole otevřete vyskakovací nabídku s následujícími možnostmi:

Režim

Význam

Standardní výběr

Jedná se o výchozí režim výběru v textových dokumentech. Klávesnicí lze vybírat pomocí kombinace Shift+navigační klávesa (šipky, Home, End, Page Up, Page Down). Chcete-li použít myš, klepněte do textu na místo, kde má výběr začínat, podržte levé tlačítko myši a přesuňte se na konec výběru. Uvolněním tlačítka výběr ukončíte.

Rozšiřitelný výběr

Aktuální výběr rozšíříte nebo zmenšíte pomocí kurzorových kláves nebo kláves Home a End. Klepnutím do textu vyberete text mezi aktuální pozicí kurzoru a pozicí klepnutí.

Dočasně režim rozšiřitelného výběru zapnete tím, že podržíte klávesu Shift.

Doplnitelný výběr (Shift+F8)

V tomto režimu vybíráte oblasti textu vícenásobně. Každý nový výběr uskutečněný pomocí myši či klávesnice se přidá k existujícímu výběru.

Dočasně režim doplnitelného výběru zapnete tím, že podržíte klávesu Ctrl.

Výběr bloku (+Shift+F8)

Pomocí tohoto režimu vybíráte blok textu.

Dočasně režim výběru bloku zapnete tím, že podržíte klávesu Alt.


Podpořte nás!