Režim výběru

Zde můžete přepnout mezi různými režimy výběru.

Po klepnutí na pole se objeví vyskakovací okno s dostupnými možnostmi:

Režim

Význam

Standardní výběr

Jedná se o výchozí režim výběru v textových dokumentech. Klávesnicí lze vybírat pomocí kombinace Shift+navigační klávesa (šipky, Home, End, Page Up, Page Down). Chcete-li použít myš, klepněte do textu na místo, kde má výběr začínat, podržte levé tlačítko myši a přesuňte se na konec výběru. Uvolněním tlačítka výběr ukončíte.

Rozšiřitelný výběr (F8)

Aktuální výběr rozšíříte nebo zmenšíte pomocí kláves šipek nebo kláves Home a End. Klepnutím do textu vyberete text mezi aktuální pozicí kurzoru a pozicí klepnutí.

Doplnitelný výběr (Shift+F8)

K existujícímu výběru se přidá nový výběr. Výsledkem je vícenásobný výběr.

Výběr bloku (+Shift+F8)

Lze označit blok textu.


Podpořte nás!