Režim vkládání

Zobrazuje aktuální režim vkládání. Je možné přepínat mezi INSRT (vkládání) a OVER (přepisování).

Klepnutím na pole změníte režimy (kromě LibreOffice Basic IDE, kde je aktivní jen klávesa Insert). Je-li kurzor v dokumentu, je možné k přepnutí režimu použít také klávesu Insert (pokud ji máte na klávesnici).

Režim

Výsledek

INSRT

V režimu vkládání je nový text vložen do místa, kde se nachází kurzor, a následující text je posunut doprava. Kurzor je zobrazen jako svislá čára.

OVER

V režimu přepsání je jakýkoli stávající text nahrazen novým textem. Kurzor je zobrazen jako silná svislá čára.


Podpořte nás!