Zdrojový text HTML

Zobrazí zdrojový text aktuálního HTML dokumentu. Toto zobrazení je k dispozici při vytváření nového HTML dokumentu nebo po otevření již existujícího.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - HTML zdroj.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zdrojový text HTML

Zdrojový HTML text


V režimu Zdrojový text HTML je možné prohlížet a upravovat značky HTML. Když dokument uložíte jako prostý text a přiřadíte mu příponu .html nebo .htm, vytvoříte z něj HTML dokument.

Podpořte nás!