Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Během psaní automaticky kontroluje pravopis a podtrhává chyby.

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

V dokumentu budou překlepy označeny červeným podtržením. Pokud umístíte kurzor na takto označené slovo, můžete si otevřít místní nabídku se seznamem navržených oprav. Pokud zvolíte některý z návrhů, nahradí se jím dané slovo. Pokud při úpravě dokumentu napíšete stejnou chybu, označí se opět jako chyba.

Chcete-li umístit dvojici slov do tabulky náhrad pro automatické opravy, otevřete místní nabídku automatických oprav a zvolte Automatická oprava. Zvolte si možnost z podnabídky. Slovo bude v dokumentu nahrazeno a stejná dvojice slov přidána do tabulky náhrad.

Podpořte nás!