Spustit SQL příkaz přímo

V režimu nativního SQL je možné zadat SQL příkazy, které nejsou zpracovány LibreOffice, ale jsou předány přímo zdroji dat. Pokud tyto změny nezobrazíte v režimu návrhu, není možné se na tento režim zpět přepnout.

Pro nativní SQL se SQL dotaz předává přímo připojenému databázovému systému bez předchozího zpracování v LibreOffice. Např. pokud přistupujete k databázi přes ODBC rozhraní, SQL dotaz se předá ODBC ovladači, který jej zpracuje.

Ikona Spustit SQL příkaz přímo

Spustit SQL příkaz přímo

Opětovným klepnutím na ikonu se vrátíte do normálního režimu, kde se změny v Návrhu nového dotazu sjednotí se změnami v SQL.

Podpořte nás!