Přidat tabulky

V dialogovém okně Přidat tabulky vyberte tabulky, které chcete přidat k aktuálnímu dotazu. Při vytváření dotazu nebo nového pohledu na tabulku vyberte odpovídající tabulku, na kterou má dotaz nebo pohled odkazovat. Pokud pracujete s relačními databázemi, vyberte tabulky, mezi kterými chcete vytvořit relaci.

Vložené tabulky se zobrazí v samostatném okně v návrhu dotazu, spolu se seznamem polí tabulky. Můžete si upravit velikost a uspořádání tohoto okna.

Pro přístup k tomuto příkazu...

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit.


Tabulka

Název tabulky

Seznam dostupných tabulek. Chcete-li vložit tabulku, vyberte ji ze seznamu a klepněte na Přidat. Také je možné poklepat na název tabulky a v horní části návrhu dotazu se zobrazí okno obsahující pole tabulky.

Přidat

Vloží označenou tabulku.

Zavřít

Zavře dialog Přidat tabulky.

Podpořte nás!