Porovnávací operátory

Následující porovnávací operátory můžete nastavit v položce Podmínka dialogu Standardní filtr.

Porovnávací operátor

Význam

Rovná se (=)

Zobrazí hodnoty shodné s podmínkou.

Menší než (<)

Zobrazí hodnoty menší než podmínka.

Větší než (>)

Zobrazí hodnoty větší než podmínka.

Menší nebo rovno (< =)

Zobrazí hodnoty, které jsou menší než podmínka nebo se jí rovnají.

Větší nebo rovno (> =)

Zobrazí hodnoty, které jsou větší než podmínka nebo se jí rovnají.

Není rovno (< >)

Zobrazí hodnoty, které nejsou s podmínkou shodné.

Největší

Zobrazí N největších hodnot (parametrem N je číselná hodnota).

nejmenší

Zobrazí N nejmenších hodnot (parametrem N je číselná hodnota).

největší %

Zobrazí největších N% všech hodnot (parametrem N je číselná hodnota).

nejmenší %

Zobrazí nejmenších N% všech hodnot (parametrem N je číselná hodnota).


Podpořte nás!