Standardní filtr

Určuje logické podmínky pro filtrování dat tabulky. Toto dialogové okno je k dispozici pro tabulkové sešity, tabulky databází a databázové formuláře. Okno pro databáze neobsahuje tlačítko Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Další filtry - Standardní filtr.

Zobrazení databázové tabulky: ikona Standardní filtr na nástrojové liště Databáze.

Zobrazení formuláře: ikona Standardní filtr na liště Formulář.

Ikona Standardní filtr

Standardní filtr


Kritéria filtru

Filtr je možné určit vybráním druhu řádku, názvu pole, logické podmínky a hodnoty nebo kombinace argumentů.

Operátor

Pro argumenty je možné zvolit mezi logickými operátory A / NEBO.

Název pole

Určuje názvy polí aktuální tabulky, které je možné použít v argumentech. Pokud není určen název pole, zobrazí se identifikátor sloupce.

Podmínka

Určuje porovnávací operátory, kterými se porovnávají položky Název pole a Hodnota.

Hodnota

Určuje hodnotu pro filtrování.

Seznam Hodnota obsahuje všechny možné hodnoty pro určený Název pole. Vyberte hodnotu, kterou chcete použít ve filtru. Také je možné vybrat položky - prázdný - nebo - neprázdný -.

Pokud použijete funkci filtrování v databázové tabulce nebo formuláři, zadejte do textového pole Hodnota hodnotu, která se použije pro filtrování.

Podpořte nás!