Text

Pokud v dialogu Vložit databázové sloupce vyberete volbu Text, vloží se obsah označených údajů do dokumentu jako text. V dialogu je možné určit, která databázová pole nebo sloupce se přenesou a jak se naformátují.

Je-li označeno více záznamů a vyberte funkci Data do textu, bude vloženo pole pro hromadnou korespondenci podle počtu záznamů.

Text

V části Text pomocí šipek vyberte sloupce databázové tabulky, které chcete vložit do obsahu polí.

Databázové sloupce

Obsahuje seznam všech sloupců databázové tabulky, které lze v seznamu označit pro vložení do dokumentu. Vyberte databázové sloupce, které chcete vložit do dokumentu.

>

Přesune pole, která vyberete v seznamu Databázové sloupce, do pole výběru. Položku je možné vybrat také poklepáním.

Vybrat

Obsahuje seznam databázových sloupců, které jste vybrali pro vložení do dokumentu. Také je zde možné zadat text. Tento text poté bude vložen do dokumentu. Pořadí položek v seznamu odpovídá pořadí v dokumentu.

Formát

Určuje formát pro vložení databázových polí do dokumentu.

Z databáze

Přijme databázový formát.

Vybrat

Vyberte formát ze seznamu, pokud nejsou přijaty formátovací informace z některého datového pole. Nabízené formáty jsou dostupné jen pro některá databázová pole, např. pro číselná nebo booleovská pole. Pokud vyberete databázové pole v textovém formátu, není možné vybrat formát ze seznamu, protože textový formát je udržován automaticky.

Pokud není vypsán požadovaný formát, zvolte "Jiné formáty..." a určete požadovaný formát v dialogu Formát čísla

Formát čísla, přiřazený v seznamu, se vždy vztahuje k databázovému poli vybranému v seznamu Databázové sloupce.

Styl odstavce

Standardně jsou vkládané odstavce formátovány podle aktuálního stylu odstavce. Tento formát odpovídá položce "žádný" v seznamu Styl odstavce. Zde je možné vybrat styl odstavce, který bude použit na odstavce vložené do dokumentu. Seznam obsahuje dostupné styly odstavce určené v LibreOffice a Katalogu stylů.

Podpořte nás!