Tabulka

V dialogu Vložit databázové sloupce vyberte volbu Tabulka, aby se označená data vložila do dokumentu jako tabulka. V tomto dialogu je možné určit, která pole nebo sloupce databáze budou přenesena, a jak bude tabulka naformátována.

Tabulka

V části Tabulka vyberte pomocí kurzorových kláves sloupce databázové tabulky, které chcete přenést jako textovou tabulku.

Databázové sloupce

Určuje databázové sloupce, které se vloží do textové tabulky. Zde se zobrazují všechny sloupce databázové tabulky, které nebyly určeny v seznamu Sloupce tabulky. Položky jsou seřazeny abecedně.

Sloupce tabulky

Vypíše všechny sloupce databázové tabulky, které se vloží do dokumentu. Každému záznamu v tabulce lze přiřadit sloupec. Pořadí záznamů v seznamu Sloupce tabulky určují pořadí dat v textové tabulce.

>>

Přesune všechna vypsaná databázová pole do seznamu Sloupce tabulky. Všechna pole v seznamu Sloupce tabulky se vloží do dokumentu.

>

Přesune označená databázová pole do seznamu Sloupce tabulky. Poklepáním na položku ji přesunete do seznamu Sloupce tabulky. Všechna pole vypsaná v seznamu Sloupce tabulky se vloží do dokumentu.

<

Odstraní označená databázová pole ze seznamu Sloupce tabulky. Odstraněná pole se nevloží do dokumentu.

<<

Odstraní všechna databázová pole ze seznamu Sloupce tabulky.

Formát

Určuje formát pro vložení databázových polí do dokumentu.

Z databáze

Přijme databázový formát.

Vybrat

Vyberte formát ze seznamu, pokud nejsou přijaty formátovací informace z některého datového pole. Nabízené formáty jsou dostupné jen pro některá databázová pole, např. pro číselná nebo booleovská pole. Pokud vyberete databázové pole v textovém formátu, není možné vybrat formát ze seznamu, protože textový formát je udržován automaticky.

Pokud není vypsán požadovaný formát, zvolte "Jiné formáty..." a určete požadovaný formát v dialogu Formát čísla

Formát čísla, přiřazený v seznamu, se vždy vztahuje k databázovému poli vybranému v seznamu Databázové sloupce.

Ikona poznámky

Chcete-li vložit data do dokumentu v podobě tabulky, musí být aktivní správná volba Tabulka. Poté je možné v seznamu Sloupce tabulky vybrat databázová pole a určit formátování databázových polí. Změny formátu čísla se použijí na poslední výběr. Není důležité, zda bylo databázové pole vybráno ze seznamu Databázové sloupce nebo seznamu Sloupce tabulky.


Vložit záhlaví tabulky

Určuje, zda se do textové tabulky vloží záhlaví sloupců.

Použít název sloupce

Použije v textové tabulce jako záhlaví názvy polí z databázové tabulky.

Vytvořit jen řádek

Vloží do textové tabulky prázdné záhlaví. Pomocí volby Vytvořit jen řádek je možné určit záhlaví tabulky, které neodpovídá názvům databázových polí.

Vlastnosti

Otevře dialog , kde je možné určit vlastnosti tabulky, např. ohraničení, pozadí a šířku sloupců.

Automatický formát

Otevře dialogové okno , kde je možné vybrat styly formátování, které se použijí okamžitě při vložení tabulky.

Podpořte nás!