Nový dokument

Na kartě Nový dokument dialogového okna Hypertextový odkaz je možné nastavit hypertextový odkaz na nový dokument a zároveň nový dokument vytvořit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Nový dokument.


Obrázek dialogového okna Hypertextový odkaz - Nový dokument

Nový dokument

Určete název, cestu a typ nového dokumentu.

Upravit nyní

Určuje, že se má nový dokument vytvořit a okamžitě otevřít pro úpravy.

Upravit později

Určuje, že se nový dokument vytvoří, ale neotevře se okamžitě pro úpravy.

Soubor

Zadejte URL souboru, který se má otevřít po klepnutí na hypertextový odkaz.

Vybrat cestu

Otevře dialogové okno Vybrat cestu, kde je možné vybrat cestu.

Typ souboru

Určuje typ nového dokumentu.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Určuje, zda se má odkaz vložit jako text, nebo jako tlačítko.

Události

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde je možné přiřadit událostem, např. "myš na objektu" nebo "provést hypertextový odkaz", kód programu.

Text

Určuje viditelný text nebo popis tlačítka hypertextového odkazu.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.

Podpořte nás!