Dokument

Hypertextové odkazy na dokument nebo cíl v dokumentu lze upravit pomocí karty Dokument v dialogovém okně Hypertextový odkaz.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Dokument.


Obrázek dialogového okna Hypertextový odkaz - Dokument

Dokument

Cesta

Zadejte URL souboru, který se má otevřít po klepnutí na hypertextový odkaz. Pokud nezadáte cílový rámec, soubor se otevře v aktuálním dokumentu nebo rámci.

Pokud URL odkazuje na složku, otevře se obsah této složky ve standardním správci souborů operačního systému.

Otevřít soubor

Otevře dialogové okno Otevřít soubor, kde je možné soubor vybrat.

Cíl v dokumentu

Cíl

Určuje cíl hypertextového odkazu v dokumentu určeném v poli Cesta.

Cíl v dokumentu

Otevře dialogové okno Cíl v dokumentu.

URL

Určuje URL, které se skládá ze záznamu v Cesta a Cíl.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Určuje, zda se má odkaz vložit jako text, nebo jako tlačítko.

Události

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde je možné přiřadit událostem, např. "myš na objektu" nebo "provést hypertextový odkaz", kód programu.

Text

Určuje viditelný text nebo popis tlačítka hypertextového odkazu.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.

Podpořte nás!