Pošta

Na kartě Pošta dialogového okna Hypertextový odkaz je možné upravit hypertextový odkaz pro e-mailové adresy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Pošta.


Obrázek dialogového okna Hypertextový odkaz - Pošta

Pošta

Příjemce

Přiřadí zadanou e-mailovou adresu hypertextovému odkazu. Po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu se otevře dokument s novou zprávou adresovanou příjemci určenému v poli Příjemce.

Zdroje dat

Skryje nebo zobrazí prohlížeč zdrojů dat. Přetáhněte adresu příjemce z pole E-mail ve zdroji dat do textového pole Příjemce.

Předmět

Určuje předmět, který se vloží na řádku předmětu v nové zprávě.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Určuje, zda se má odkaz vložit jako text, nebo jako tlačítko.

Události

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde je možné přiřadit událostem, např. "myš na objektu" nebo "provést hypertextový odkaz", kód programu.

Text

Určuje viditelný text nebo popis tlačítka hypertextového odkazu.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.

Podpořte nás!